Call Us: +0032.491.61.80.81
Follow Us:
Faq-nl

F.A.Q.

Lots of informations below

Beton, onze grondstof

Beton is een materiaal dat verkregen wordt door cement, granulaten (stenen & zand), water en eventueel specifieke producten (toeslagstoffen & additieven) te mengen.
Het aldus ontstane mengsel verandert na verloop van tijd van een product in "verse toestand" (dat handmatig kan worden aangebracht) naar een product in "geharde toestand".

Deze evolutie in de weerstand en de hardheid (het harden) volgt op de hydratatie van het cement en start doorgaans na 4 uur.

Vervolgens duurt het zo'n 28 dagen totdat het beton de meeste van zijn technische eigenschappen verworven heeft.

Wat bedoelen we met gepolijst beton?

Deze term wijst globaal op de realisatie van een betonnen oppervlak waarvan de gewenste afwerking wordt verkregen door het beton herhaaldelijk glad te strijken met mechanische troffels, doorgaans "helikopters" genoemd.

Dit ambachtelijke werkomvat verschillende handelingen die tussen 12 en 36 uur na de start van het betonneren beëindigd worden.

De belangrijkste toepassingen

Dankzij de intrinsieke slijtvastheid van beton en de vele mogelijkheden om aanpassingen te doen zowel wat betreft de bestanddelen als wat betreft de mate van afwerking, kan deze vloerbekleding in heel wat gevallen worden toegepast. Daarenboven is het materiaal zowel voor binnen- als buitengebruik geschikt.

Indoortoepassingen: winkels, showrooms, restaurants, kantoorruimtes, woningen, bedrijfshallen, garages, ondergrondse parkeerterreinen

Outdoortoepassingen: terrassen, toegangswegen, verkeerswegen, parkeerterreinen, hellende rijstroken

Dikte van een betonnen vloerplaat

De dikte van een betonnen vloerplaat varieert doorgaans tussen 8 cm en 40 cm. Met andere woorden, dit zijn geen oplossingen om op een ondergrond van enkele mm of cm aan te brengen.

Er moet altijd een grondige dimensionering worden uitgevoerd, waarbij rekening moet worden gehouden met tal van factoren zoals het uiteindelijke gebruik, de ondergane lasten, de omgeving (binnen of buiten) enz.

Merk op dat de dikte van invloed is op de haarscheurvorming en de ophoping aan de gezaagde voegen. Het is dan ook altijd raadzaam om een studie uit te voeren om het juiste compromis te vinden, zowel op technisch als op financieel vlak.

Mogelijke afwerkingen

Er zijn verschillende afwerkingen mogelijk naargelang van de gewenste gladheid:

 • Onbewerkte afwerking, getrokken met de ratel
 • Gewassen afwerking (zichtbaar grind)
 • Gestreken afwerking (buitenvloeren, vloeren waarop achteraf een coating type epoxy of andere komt)
 • Geborstelde afwerking (toegangsrijstroken, hellende vloeren enz.)
 • Gladde afwerking (binnenvloeren)

Ook hier moet een compromis gezocht worden tussen de esthetische wens en de mogelijke nadelen daarvan op uw project.

Natuurlijke of gekleurde versie?

Beton kan in alle gevallen direct op de bouwplaats geleverd worden met een specifieke kleur die afhankelijk is van het type kleurstof en van de dosering ervan (in %) ten opzichte van het gewicht van het cement.
In dat geval spreken we over "in de massa gekleurd" beton, waarvan het volledige volume gekleurd is.

Bij een gladde afwerking kan het beton aan het oppervlak gekleurd worden.
In dat geval worden er kleurpigmenten toegevoegd aan de slijtlaag.

De eenvormigheid van de kleur op een betonnen vloer, zelfs bij kleuring, kan niet gegarandeerd worden. Er ontstaan immers vaak kleurschakeringen die te wijten zijn aan verschillende fenomenen eigen aan dit soort vloerbekleding en aan het ambachtelijke karakter van de aanbrenging.

Voordelen?

 • Financieel interessante oplossing in vergelijking met andere vloerbekledingen
 • Snelle uitvoering 24-48 u (onderlaag en afwerking op dezelfde dag)
 • Esthetisch, modern en verkrijgbaar in verschillende kleuren
 • Goede geluidsisolatie
 • Goede thermische inertie (kouder in de zomer en warmer in de winter)
 • Compatibel met een vloerverwarmingssysteem
 • Hygiënisch
 • Gemakkelijk te onderhouden
 • Uitermate slijtvast
 • Duurzaam (lange levensduur)
 • Krijgt na verloop van tijd een zeker patina, waardoor de vloer mooier wordt

Nadelen?

  Bepaalde gebreken of nadelen zijn inherent aan dit soort realisaties:
 • Haarscheurvorming
 • Vorming van netscheurtjes (microscopisch kleine scheurtjes)
 • Kleurschakeringen
 • Handmatige afwerking aan de randen en in kleine ruimtes
 • Vlakheidtolerantie (eventuele noodzaak om een spie te gebruiken bij meubilair, tafels enz.)

Haalbaarheid van mijn project

De benodigde hoeveelheid beton voor uw bouwplaats wordt naargelang de behoefte rechtstreeks van de betoncentrale aangevoerd door truckmixers (vrachtwagens met draaiende betonbakken).
In de meeste gevallen is er ook een pomp nodig.

Er moeten dus verschillende vragen worden gesteld:

 • Is uw bouwplaats gemakkelijk toegankelijk voor de truckmixers en de pomp?
  Soms kunnen truckmixers een bouwplaats niet oprijden of kan de benodigde pomp er niet worden opgesteld vanwege een straat met eenrichtingsverkeer, een doodlopende straat, een sterke helling, een scherpe bocht, een erg smalle straat, de aanwezigheid van hoogspanningskabels in de buurt.
 • Beschikt u over de nodige plaats voor de pomp en de truckmixer(s) zonder het verkeer te belemmeren? Moet en kan de straat afgezet worden?
 • Is uw bouwplaats toegankelijk voor ons personeel, onze materialen en onze machines? (bv. verdieping, trappenhuis, funderingsplaat)
 • Hebben uw buren begrip voor eventuele geluidshinder door nachtelijke werkzaamheden?
 • Beschikt u over elektriciteit en stromend water?

Te verschaffen informatie voor een prijsaanvraag

Om een eerste prijsopgave te kunnen opstellen, is het belangrijk dat u ons zo veel mogelijk informatie bezorgt:

 • Uw gegevens
 • Projecttype (woning, terras, bedrijfshal enz.)
 • Adres van de bouwplaats
 • Plan of schets
 • Oppervlakte
 • Dikte van het beton
 • Gewenst afwerkingstype
 • Verder is het ook belangrijk om eventuele problemen inzake toegang of andere complicaties na te gaan of ons mee te delen (zie voorgaand punt)

Wat kost gepolijst beton?

De prijs van een realisatie is afhankelijk van meerdere parameters die we eerder hebben opgesomd en dan vooral van de complexiteit van het project, het te realiseren oppervlak en de benodigde arbeidskrachten voor de uitvoering.
Het is dan ook niet gemakkelijk om u een prijsvork op te geven, aangezien die doorgaans varieert van project tot project.

Onze prijsopgaven zijn snel en gratis. Aarzel dan ook niet en neem contact op met ons om uw project te bespreken

Residentiële sector: publicaties

Ter aanvulling van uw kennis hebben wij hieronder enkele documenten over het thema betonvloeren gebundeld die online beschikbaar zijn.
U kunt ze vrij raadplegen en downloaden.
Veel leesplezier!

Have a project with us ? Feel free

© 2017. «Cemsteel Website». All right reserved.